There was an error in this gadget

My Blog List

Loading...

my friends

There was an error in this gadget

Thursday, June 17, 2010

Batasan Pergaulan di antara lelaki dan perempuan


islam menentukan kedudukan dalam pergaulan di antara lelaki dan permepuan, adalah untuk menjaga nilai-nilai akhlak dan budi perkerti. oleh sebab itu maka bagi lelaki dan permpuan yang bukan muhrim tidak dibenarkan bergaul bebas.

No comments:

Post a Comment